Updated:
Subscribe News Letter Invite Friends

 
October 15, 2017
Visits : 791

प्रेग्नन्सी आणि सेक्स डॉ. शंतनू अभ्यंकर, वाई. मो. क्र. ९८२२० १०३४९   दिवस राहिले की नेहेमीच विचारायला हवा आणि क्वचितच विचारला  जाणारा प्रश्न म्हणजे; ‘आता शरीर संबंध आले तर चालतील का?’ हा प्रश्न मनात असतो, ओठापर्यंत येतो पण बाहेर मात्र क्वचितच पडतो; मात्र खचितच पडायला हवा. पण एखादयाने विचारला जरी प्रश्न, तरी त्याच ‘हो’ किंवा ‘नाही’ एवढं त्रोटक उत्तर देता येत नाही. ह्याचं उत्तर चांगलं लांबलचक आहे. संभोग, सेक्स वगैरेबाबतीत मूलभूत दृष्टीकोन समजावून सांगणे आहे. शिवाय शरीर संबंध हे जोडप्यात घRead More

Shantanu Abhyankar's Blog

Blog Stats
  • 791 hits