Updated:
Subscribe News Letter Invite Friends

 
October 12, 2016
Visits : 1002

निरीश्वरवादाचा अधुनिक उद्गाता  रिचर्ड डॉकिंन्स डॉ. शंतनू अभ्यंकर, वाई (सातारा) पिन ४१२ ८०३ मो. क्र. ९८२२० १०३४९   रिचर्ड डॉकिंन्स म्हणजे निरीश्वरवादाचा अधुनिक उद्गाता. आपल्या लिखाणातून, व्याख्यानातून, ब्लॉग, ट्वीटर, वेबसाईट अशा सर्व माध्यमातून धर्मावर मर्मभेदी हल्ला हे त्याचं वैशिष्ठ्य. अत्यंत आक्रमकपणे, अत्यंत नेमका ह्ल्ला ह्यासाठी डॉकिंन्स प्रसिद्ध. ब्रिटीशांची वसाहत असलेल्या केनियातील त्याचा जन्म (२६/३/१९४१). आपल्या ‘अॅन अॅपेटाईट फॉर वंडर’ (नवलाईची आस) या आत्मचरित्रात त्यानी इथल्याRead More

Shantanu Abhyankar's Blog

Blog Stats
  • 1002 hits